FANDOM


Dom Bliźniąt

Dom Bliźniąt - trzeci z 12 Domów Zodiaków, znajdujący się między Domem Byka, a Domem Raka. Rycerze z Brązu i Spectranie muszą przez niego przejść, by dotrzeć do Papieskiej Komnaty. Strażnikami Domu są Saga i Kanon, kiedyś Defteros i Aspros.

Dom Bliźniąt ma taką właściwość, że dzięki mocy jego strażnika staje się labiryntem z dużą ilością iluzji, niemożliwym do przejścia bez pokonania Rycerza Bliźniąt. Zostaje to wykorzystane przez Wielkiego Mistrza, który wykorzystując to zaatakował z Papieskiej Komnaty samą Zbroją Bliźniąt Hyogę i wysłał go do Domu Wagi na spotkanie z Camusem oraz zatrzymał Shuna na dłuższą walkę. Potem wykorzystuje to Kanon zatrzymując Sagę, Shurę i Camusa na dłuższy moment w Domu Bliźniąt. Kanon również wykorzystując samą Zbroję Bliźniąt, przeprowadza wtedy rozmowę z Sagą biorąc go za zdrajcę. Mówi wówczas, że miał rację mówiąc, że to Saga był złem wcielonym. Jednakże Saga niszczy iluzje atakując atakiem na dużą odległość w Kanona, który wówczas był w Papieskiej Komnacie.